FORMAT AGENDE

A4 208 x 260 mm

notes_A4_kratka

Specificații:

 • format: 208 x 260 mm
 • număr de pagini: 176 + 16 perforate
 • hârtie offset albă, 80 g
 • forzaț alb

A5 130 x 208 mm

ass3 - notes a5 nowe layouty.cdr

Specificații:

 • format: 130 x 208 mm
 • număr de pagini: 176 + 16 perforate
 • hârtie offset albă, 80 g
 • forzaț alb
A5_perfo_kratka
A5_perfo_gladkie
A5_perfo_linia
ass3 - notes a5 nowe layouty.cdr
ass3 - notes a5 nowe layouty.cdr

A5 din hârtie de piatră 130 x 208 mm

ass3 - notes a5 nowe layouty.cdr

Specificații:

 • format: 130 x 208 mm
 • număr de pagini: 144
 • hârtie din piatră albă, 144 g
 • forzaț din hârtie din piatră
 • fără perforații
ass3 - notes a5 nowe layouty.cdr
ass3 - notes a5 nowe layouty.cdr

A6 105 x 140 mm

notes_A6_kratka

Specificații:

 • format: 105 x 140 mm
 • număr de pagini: 192
 • hârtie offset albă, 80 g
 • forzaț alb
 • fără perforații
notes_A6_linie
notes_A6_gladkie

B5 167 x 240 mm

ass3 - notes a5 nowe layouty.cdr

Specificații:

 • format: 167 x 240 mm
 • număr de pagini: 176 + 16 perforate
 • hârtie offset albă, 80 g
 • forzaț alb
B5_perfo_kratka
B5_perfo_linia
ass3 - notes a5 nowe layouty.cdr

B5 din hârtie de piatră 167 x 240 mm

ass3 - notes a5 nowe layouty.cdr